อสังหาริมทรัพย์ สำหรับขายใน ราไวย์, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

  • บันทึกเป็นรายการใหม่
  • เรียงตามการแนะนำ
  • ราคา
  • ห้องนอน
  • ห้องน้ำ
  • ขนาดพื้นที่
2 สัปดาห์ที่แล้ว
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
Modern white two-story house with a swimming pool and large windows
Modern two-story white residential building with a swimming pool
Modern home with outdoor swimming pool and large windows
Serene garden with water fountain and lush greenery
Spacious balcony with scenic view and greenery
Spacious and bright living room with staircase and modern furnishings
Spacious kitchen with modern appliances and ample storage
Modern bathroom with walk-in shower and stylish tiling
Spacious modern bathroom with jacuzzi tub and elegant tiling